Disclaimer

Stichting Stuurgroep Vianen Promotie (ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30272329), verleent u hierbij toegang tot vrijstadvianen.nl, hierna te noemen: “de Website” en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Stichting Stuurgroep Vianen Promotie en derden zijn aangeleverd.

Stichting Stuurgroep Vianen Promotie behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Een aantal hyperlinks op deze website leidt naar websites die door derden worden onderhouden, waarover Stichting Stuurgroep Vianen Promotie geen zeggenschap heeft. Stichting Stuurgroep Vianen Promotie geeft geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie op deze websites. De aanwezigheid van hyperlinks naar websites van derden betekent niet dat Stichting Stuurgroep Vianen Promotie de inhoud daarvan onderschrijft.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze website liggen bij Stichting Stuurgroep Vianen Promotie en haar licentiegevers.