Nieuwe Hollandse Waterlinie

Ver weg van de drukte, middenin het Hollandse waterlandschap, diep verscholen in de natuur duiken ze plots voor je op als je een polderweggetje inslaat: de forten van de Hollandse Waterlinies. Robuuste locaties in een lint tussen Edam en de Biesbosch, verbonden door wandel-, fiets- en vaarroutes die een gemeenschappelijk verleden hebben. Natuur, cultuur en geschiedenis, voor iedereen nabij. Met elkaar vertellen ze je een oer-Hollands verhaal over verdediging met water als bondgenoot. Een verhaal dat goed bewaard is gebleven en dat je steeds weer op een eigen manier kunt ontdekken en beleven.

Fort Everdingen

Op een strategische plek op de grens met Gelderland ligt Fort Everdingen aan de Lek. Het machtige torenfort werd tussen 1842 en 1847 gebouwd op de T-splitsing tussen de Diefdijk en de Lekdijk, om zo de Nieuwe Hollandse Waterlinie te versterken. Deze linie was eeuwenlang de belangrijkste defensielinie van ons land. Samen met zusterfort Honswijk aan de overzijde van de rivier sloot Fort Everdingen de toegang tot de Lek af. Zo kon de vijand onmogelijk via de rivier of over de dijken de Waterlinie doorbreken.

Meer informatie

De Diefdijk

De Diefdijk is een bijzondere binnendijk, in 1284 aangelegd als zijkade. In de 18e eeuw ging hij deel uitmaken van de Oude Hollandse Waterlinie. De dijk vormde ook een onderdeel van de 19e-eeuwse Nieuwe Hollandse Waterlinie. De dijk doet nog steeds dienst als volwaardige (tweede) waterkering die de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden beschermt bij wateroverlast uit de Betuwe.

Werk aan het Spoel

Het Werk aan het Spoel ligt langs de Lek op een kilometer ten oosten van Fort Everdingen, vlak bij de stad Culemborg. Het is gebouwd in de periode 1816-1824 en had tot doel om de aldaar gelegen waaiersluis te beschermen. Samen met de inundatievoorzieningen van Fort Everdingen kon hiermee de polder tussen Culemborg en de Diefdijk onder water worden gezet om Holland te beschermen tegen de vijand. Je kunt hier nu heerlijk lunchen bij restaurant Caatje aan de Lek, mee doen aan een workshop beeldhouwen of genieten van een cultureel festival.

Meer informatie

Stelling van Honswijk

Op het Eiland van Schalkwijk is het historische landschap van de Nieuwe Hollandse Waterlinie nog volop beleefbaar. Hier vormt Fort Honswijk samen met Lunet aan de Snel, Werk aan de Korte Uitweg, Gedekte Gemeenschapsweg, Werk aan de Groene Weg, Werk aan de Waalse Wetering, inundatiekanaal en open schootsvelden een bijzonder gaaf gebleven waterlinielandschap. De Stelling van Honswijk is een waar openluchtmuseum voor liefhebbers van cultuurhistorie en natuurbeleving.

Meer informatie

Fietsroutes

Wandelroutes